Denní zpravodajství:

Nejstarší regionální deník (zal. 1996):
2.3.: Čtyři mladíci napadli v Třebíči muže, kterého zranili a pokusili se jej okrást; skončili v policejní cele

2.3.: „Žena mezi vdechnutím a vydechnutím“ na březích Dunaje; České centrum Bratislava přináší do venkovních prostor další fotografickou výstavu

2.3.: Z policejního deníku: krádež horského kola; krádež kabelky, řidiči pod vlivem alkoholu a drog

2.3.: Silničáři spotřebovali na Vysočině v zimě 3559 tun soli, loni jen 1341 tun

2.3.: Sběratel za etiketu z přibyslavské pálenice zaplatil 814 korun

2.3.: Milovníci koupání se mohou těšit na odbahněný a opravený Milovský rybník u Sněžného

2.3.: Hasiči zkoušeli projet ulicemi Třebíče; zavazující auto třeba rozhoupou a odstrkají z cesty

1.3.: Činnost určených škol se rozšiřuje i na mateřské školy

1.3.: Z policejního deníku: opilý muž bil dalšího pěstí do hlavy; muž dluží na alimentech 90 tisíc; vážná nehoda na Žďársku

1.3.: V jihlavské nemocnici opravují srdce kuchyně

1.3.: V Jihlavě začne oprava křižovatky mezi silnicí I/38 a dálnicí D1

1.3.: V Jihlavě při procházkách opatrně - stačí krok vedle a jste jiné v obci i v jiném okrese

1.3.: Táborští medvědi zimní spánek neznají, jsou aktivní po celý rok

1.3.: Provoz z části silnice I/38 v ulici Jihlavská v Havlíčkově Brodě bude zčásti převeden na provizorní silnici

1.3.: Policisté na Vysočině hlídají hranice okresů a krajů, pro lidi mají k dispozici i formuláře

Publicistika:

H umoresky Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence (nejen) z jihlavského Bedřichova, Dřevěných Mlýnů a okolí:
Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

Netopýr v trolejbusu…

Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

Iglau.cz: Publicistika, historie, zajímavosti

Sháníte marně homeopatika? V našem eshopu XIV. svatých Pomocníků máme vše!

Na Hrádku v Třebíči zůstane alej, přibudou stromy, workout, květnaté a bylinné louky, broukoviště i veřejný gril
Sdílet článek
Městský park Hrádek je oblíbeným výletním místem jak návštěvníků Třebíče, tak i vyhledávaným odpočinkovým místem Třebíčanů. Název parku je odvozen od zříceniny středověké bašty v jihovýchodní části Hrádku. Stav parku se už několik desítek let nezměnil, a to se odráží na stavu cest, veřejného osvětlení i mobiliáře, které jsou za hranicí své životnosti. Kůrovec a dlouhotrvající sucho zase zapříčinily úhyn a živoření mnoha stromů. V letošním roce začne rozsáhlá revitalizace parku, která bude prováděna v několika etapách. Jejím cílem je obnovení kvality a síly parku jako veřejného prostoru, plného zeleně.
image-1
Konkrétně budou na Hrádku obnoveny a upraveny cesty, veřejné osvětlení, zeleň včetně sadových úprav, při kterých zde vznikne ovocný edukativní sad, trvalkové a bylinkové záhony, relaxační plochy i hřiště. Přibude zde také workoutové hřiště a budova s technickým zázemím pro pořadatele kulturních a sportovních akcí včetně veřejného grilu, nový mobiliář a další.

Každý strom byl během uplynulých dvou let odborně zhodnocen dendrology a stav těch stovek stromů je zapsán v dokumentu, včetně doporučení buď záchrany, nebo vhodné náhrady tak, aby Hrádek nadále zůstal krásným lesoparkem, místem odpočinku.

Rekonstrukce cest a veřejné osvětlení

Stávající asfaltová silnice šířky šest metrů bude upravena na jednopruhovou, obousměrnou s výhybnami. Tato cesta se v parku zužuje na 3 a ½ metru a bude z kamenné dlažby. Příjezd alejí k bývalému DDM bude vybourán a zatravněn. Páteřní pěší cesta alejí s mlatovým povrchem bude prodloužena přes celou alej. Stávající vyježděná cesta, vedoucí přes centrální louku k rodinnému domu bude provedena z vegetační zatravňovací dlažby. Také na další cesty v parku budou použity přírodní materiály, cesta jižní strání z ulice Skalní k baště bude z kamenné dlažby, cesta kolem historické bašty k Masarykově vyhlídce bude s mlatovým povrchem, pojezdová, s obrubou z kamenné kostky. V trase od vstupu do parku z ulice Hrádek až k Masarykově vyhlídce bude nové veřejné osvětlení.

Budova s technickým zázemím a mobiliář

Jedná se od drobnou stavbu polyfunkčního objektu s veřejnými toaletami a místností s technickým zázemím pro pořadatele kulturních a sportovních akcí, zhruba v místě bývalého DDM. Součástí objektu bude ocelová nezastřešená pergola, ke které bude vysázena vinná réva. Budova bude obložena modřínovým dřevem. Zpevněná plocha u budovy zázemí bude z kamenných kostek. Stávající lavičky budou vyměněny za nový typ z ocelové pásoviny a dřeva. Nově budou lavičky doplněny kolem páteřní cesty alejí, v lesoparku, v ovocném sadu a na skalní vyhlídce. Na jižní terase budou instalována otočná lehátka a piknikové sety, u budovy se zázemím pevná lehátka. Součástí mobiliáře budou nové odpadkové koše, nerezové pítko nebo veřejné grilovací místo s pevným ohništěm a posezením. V lesoparku budou instalovány workoutové prvky z akátového dřeva v podobě kladiny, hrazdy, surfu na pružině a další. V ovocném sadu budou edukativní tabule s tématikou životního prostředí.

Sadové úpravy

Sadové úpravy začnou letos, v první etapě revitalizace parku. Celkem zde vznikne edukativní sad, na ploše za zahradami rodinných domů, která bude osázena původními odrůdami ovocných stromů. Plocha bude doplněna o dřevěná mola, určená k posezení a oseta luční travino-bylinnou směsí. Podél plotů bude vysazen keřový pás. U budovy se zázemím budou umístěny vysoké záhony, osázené pestrou skladbou bylin, vysazeny ovocné stromy a javory. U stromů budou umístěné lehátka. Fotbalové hřiště bude upraveno, zatravněno a doplněno o branky a rohové sloupky z akátového dřeva.

To je stručný popis celkových úprav Hrádku, podrobněji představujeme první etapu, která proběhne v letošním roce.

REVITALIZACE HRÁDKU, I. ETAPA
Revitalizace parku v letošním roce, tedy v první etapě, je zaměřena zejména na obnovu zeleně a páteřní cesty, vybudování workoutových prvků z akátového dřeva ve východní části území a instalaci několika durbachitových balvanů na zpevněné ploše s mlatovým povrchem, doplnění laviček a odpadkových košů, úpravu centrální louky i louky pro výběh psů.

Páteřní cesta

V celém rozsahu lipové aleje bude vybudována páteřní cesta pro pěší v ose aleje, v délce 643 metrů. Aktuálně vede tato cesta pouze jižním ramenem aleje, u historické bašty z aleje vybočuje a přechází v úzkou, vyšlapanou pěšinu, která zasahuje do kořenového prostoru lip. Nová cesta bude mít mlatový povrch a bude od stávající mírně odkloněná. Kolem cesty bude umístěno 19 nových laviček.

Lipová alej

Alej bude v celém rozsahu arboristicky (arboristika – profesionální péče o dřeviny mimo les) ošetřena a doplněna o výsadbu 72 nových lip, náhradou za nutné kácení. To bude provedeno ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Chceme, aby zde byly vysazeny lípy, které byly vypěstovány jako potomci starých památných lip v dlouholetém programu záchrany genofondu památných stromů. (Další podrobnosti ke kácení stromů jsou ve výtahu z odborné a podrobné inventarizace stromů na konci zprávy)

Sadové úpravy

Další sadové úpravy také zahrnují kácení odumřelých, neperspektivních, nebezpečných či kompozičně nevhodných dřevin. Špatný zdravotní stav stromů je při poškození kmene, prosychání, odumírání dřeviny. Provozní nebezpečnost dřevin označují arboristé při infekci kmene a kosterních větví dřevokaznými houbami, při výskytu dutin a prasklin. Neperspektivní dřeviny jsou v případě špatného umístění a kompoziční nevhodnosti. V tomto případě jde zejména o výsadbu skupiny habrů, v minulosti nevhodně vysazených do lípového čtyřřadí. Celkem se jedná o 292 stromů a keřů, které nahradí 302 nově vysázených stromů. U větších stromů s širším obvodem kmene bude umístěno zhruba 120 zavlažovacích vaků.

Louky

Východní část centrální plochy parku je vymezena jako květnatá louka v rozsahu 3.060 m2. Sečena bude jednou až dvakrát ročně a budou zde pravidelně vysekávané cesty ke kamennému poli. Oseta bude travino-bylinnou směs do sucha, která obsahuje 39 rostlinných druhů a je určena pro slunečná stanoviště na vysýchavých lokalitách.

Severní část parku v prostoru nad hřbitovní zdí je vyhrazena pro psí loučku. Budou zde vysazeny stromy s podrostem z klasické travino-bylinné louky v rozsahu 732 m2, výsadby v loučce a v lipové aleji budou před poškozením chráněny nízkými plůtky.

Lesopark

Západní a východní část lesoparku, kde rostou převážně borovice, bude zachována, ve střední části lesoparku, která je nejvíce proschlá, bude vysázen smíšený porost z přirozené vegetace. Tedy sazenice dubů, javorů, habrů a jeřábů. Kolem workoutových prvků budou vysázeny vzrostlejší stromy, pod nimiž bude travnatá plocha ze směsi určené do polostínu.

Broukoviště

Na Hrádku se vyskytuje zvlášť chráněný Zdobenec zelenavý, početné populace Krasce lipového a další druhy hmyzu. V lesoparku pro ně budou zbudovány dvě broukoviště (loggery). Pro zmírnění negativního vlivu revitalizace na zmíněné druhy živočichů budou kmeny a silnější větvě z pokácených lip ponechány v delších kusech a budou použity pro vybudování broukovišť. Budou zde ponechány až do stádia rozpadu.

KÁCENÍ, VÝTAH Z ODBORNÝCH POSUDKŮ
Podkladem pro kácení je podrobná inventarizace dřevin, zpracovaná odbornou společností SAFE TREES s.r.o., nazvaná „Projekt péče o stromy 2019,“ jejíž výstupy jsou široké veřejnosti k dispozici na webových stránkách www.stromypodkontrol…

Byly zpracovány dva biologické posudky lokality Hrádek Ing. Václavem Křivanem z hlediska výskytu zvláště chráněných a významných druhů živočichů.

Byl zpracován znalecký posudek za účelem posouzení vybraných stromů z hlediska možnosti jejich zachování na stanovišti. Tento znalecký posudek zpracoval Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. v říjnu 2019.

Řez stromů bude provádět odborný stromolezec s platným národním nebo evropským certifikátem.

Na Hrádku dojde k pokácení celkem 292 stromů a následně bude 302 stromů vysázeno. Jedná se o 23 vzrostlých alejových lip, z toho 19 je provozně nebezpečných, které bezprostředně ohrožují život či zdraví osob pohybujících se v parku. Čtyři lípy z výše uvedeného počtu jsou odumřelé. U těchto 23 lip bylo zvoleno jejich pokácení a nahrazení novým mladým stromem – lípou velkolistou zapěstovanou jako alejový strom s korunou nasazenou ve výšce 2 m a s obvodem kmene 16 - 18 cm. Pouze u dvou lip bylo zvoleno sesazení koruny na 5 m torzo, a to z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Tento řez není u ostatních lip preferován, jelikož dochází k tvorbě nestabilní sekundární koruny, perspektiva stromů je krátkodobá a vzhled stromů není uspokojivý. Proto bylo zvoleno kácení a náhrada stromů novou výsadbou. Z mladých alejových lip dojde k pokácení 36 ks, které byly dosazované v pozdějším období a jsou odumřelé. U několika lip byl zjištěn výskyt dřevokazných hub a jejich stav je nutné opětovně posoudit a zvážit, zda jsou provozně bezpečné.

V případě alejových lip se jedná o stromy s výskytem významných a zvláště chráněných druhů živočichů nebo potenciálně vhodných biotopů, jejichž kácení bude probíhat za dohledu biologického dozoru (zoologa) a dřevo z nich bude použito na výstavbu broukovišť.

Z kompozičních důvodů a s ohledem na ujmutí nových dosazovaných lip dojde k vykácení stromů rostoucích v jižním rameni aleje. Jedná se o stromy rostoucí na jižní hraně svahu, a to 19 borovic černých, 4 modříny, 3 borovice vejmutovky, 2 duby, 5 borovic lesních, které do aleje druhově ani prostorově nepatří. Dále bude kácena 1 slivoň za zahradami rodinných domů a jedna jedle v křižovatce na ul. Hrádek. Některé z těchto stromů, převážně borovice, rostou nad opěrnou zdí a při její pozdější rekonstrukci může být ohrožena jejich stabilita. Borovice černé jsou v této poloze nestabilní, hrozí vývraty a mimo jiné ubírají prostor pro růst a tvorbu vyvážené koruny alejových lip.

Další kácené stromy se nachází v lesoparku, kde alej vytváří oblouk a zabíhá do porostu lesního charakteru s převahou borovic. V ohbí aleje a v jeho ochranném pásmu šířky 6 - 10 m bude káceno 30 borovic ve vnitřním pásu kolem aleje, dále menší stromy 6 x jasan, 3 x javor, 3 x akát a 7 x borovice černá ve vnějším pásu aleje a 3 borovice černé rostoucí přímo v oblouku aleje. Uvolní se tím prostor pro růst lip a vynikne kostra historické aleje. Dále bude v tomto prostoru vykáceno dvacet menších habrů, náletových jasanů a lip. V uvolněném prostoru nad historickou baštou nyní rostou dva krásné duby, jimž se uvolní místo pro další růst.

Nad cestou k Masarykově vyhlídce bude pokáceno 6 akátů a další pak v rámci probírky porostu. Jedná se o náletovou dřevinu. Tyto stromy mají proschlé větve, často zlomené a zavěšené nad cestou, nakloněné kmeny a jsou provozně nebezpečné. V lesoparku bude pokáceno zhruba 81 stromů (modřín, borovice, smrk), z toho je 80 procent suchých a odumřelých. Dále zde bude provedena probírka 30 stromů, zejména borovic, u kterých je snížena mechanická odolnost a hrozí vývrat. Ve východním cípu území v současné době roste statný dub, který má potenciál stát se prostorovou dominantou této části území. V severním rameni aleje a u hřbitovní zdi bude pokáceno několik dalších náletových stromů, které konkurují stávající výsadbě. Jedná se o 2 javory, 1 slivoň, 5 jasanů a 1 borovici černou.

U všech alejových lip bude proveden zdravotní, bezpečnostní, případně výchovný řez. Většina ze stromů trpí infekcí kmene a kosterních větví, má dutiny v kmeni a je třeba sledovat jejich stav s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti. U části lip bude z bezpečnostních důvodů provedena obvodová redukce koruny ve značném rozsahu. Perspektiva setrvání těchto lip na stanovišti je 5 – 10 let, poté bude třeba přistoupit k jejich pokácení a na jejich místo vysadit nový strom.

V rámci kácení dojde rovněž k odstranění několika skupin keřů v okolí aleje a náletových dřevin v celkové výměře 416 m2. Vykácením keřů při vstupu do parku se otevře průhled do aleje z Hanělovy ulice.

Foto bašta: J. Mertl
- tz -
Sdílet článek na Facebooku

Dnes je středa 3. březen
(18. únor kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa
† Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 3. 3.:
Středa po druhé neděli postní Sv. Kunhuty, císařovny a panny
‡ Svátek dle pravoslavného kalendaria na 18. 2. (3. 3.):
14. říjen 2018Glosa
(Leo Švančara)
Poslední exemplář našeho vyhynulého druhu...
Za našich starých krásných hektických časů, v nichž jsme začínali po revoluci nadšeně budovat novou českou mediální scénu, byly pohonnými hmotami ve všech redakcích jednak hustá mlha cigaretového, dýmkového a doutníkového kouře - a jednak všudypřítomná vůně normálního kafe s lógrem. Žádné kávovary: Všude jen rozžhavené vařiče, na nichž jsem současně pálil zrnka kadidla...
Pokračování . . .


  Nejnovější:


Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

(na leosvancara.cz)

Z Jihlavy a okolí:

Jihlava - kultura, zábava:

Jihlava - ostatní:

Jihlava, zajímavosti: