Denní zpravodajství:

Nejstarší regionální deník (zal. 1996):

Publicistika:

H umoresky Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence (nejen) z jihlavského Bedřichova, Dřevěných Mlýnů a okolí:
O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

Netopýr v trolejbusu…

Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

Dvojitá pomsta pana domácího

Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

Vzpomínka na Bosého Laca

Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…

Zloděj od svatého Jana…

Jak hrozná kletba pana Kreuzera zabila dvanáct lidí

Jak si paní Marie v helenínské kapli vymodlila hodinku šťastné smrti

Kdo chce kam – aneb jak se tajemníkovi KSČ zázračně vyplnilo jeho přání…

Tramvaje z Jihlavy do Dřevěných mlýnů…

Iglau.cz: Publicistika, historie, zajímavosti

Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

Unikátní script na Leosvancara.cz vám odtud z Regionalistu online spočítá vaše konstelace, vyhledá k nim statisticky nejčastější MOŽNÉ zdravotní potíže a současně vám vybere vaše osobní homeopatika!

Zde zadejte své datum narození:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava a ZASTÁVka Telč zvou veřejnost na návštěvu světa teenagerů
Sdílet článek
Nízkoprahové kluby po celém Česku otevírají své dveře široké veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork, které pro letošní už čtrnáctý ročník zvolila motto s titulem Přijďte nahlédnout do světa teenagerů, se letos zapojilo stodevatenáct terénních a nízkoprahových programů. Ty poskytují služby pro mladé lidi.
image-1
Během posledního zářijového týdne, od pondělí 21. do pátku 25. září má veřejnost možnost bezplatně navštívit přes stovku nízkoprahových klubů. Kromě nahlédnutí do činnosti a fungování klubů mohou zejména rodiče teenagerů v rámci bezplatného poradenství získat odborné rady ohledně problémů týkajících se dospívání jejich dětí. Každý klub si také připravuje svůj vlastní program. Do týdne nízkoprahových klubů se na Vysočině zapojilo i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Vrakbar Jihlava a NZDM ZASTAVka Telč při Oblastní charitě Jihlava.

NZDM Vrakbar Jihlava bude pro veřejnost zdarma otevřeno ve středu 23. září od 16 do 18 hodin, kdy proběhne promítání filmů s Robinem Striou.
NZDM ZASTÁVka Telč si ve středu 23. září od 10 do 17 hodin připravila pro veřejnost program s názvem „Není droga jako droga“. V rámci něj se tu bude promítat dokument OFFLINE a budou se zde věnovat aktivitám zaměřeným na problematiku nelátkových závislostí.

„Všichni se v pubertě cítí někdy bezradní. Ať už jde o starosti způsobené problémy doma, ve škole, experimentováním s drogami, obtížemi s hledáním práce či pocitem, že jste sami a nikdo vám nerozumí. Nízkoprahové kluby poskytují bezpečný prostor, ve kterém mladí lidé nachází podporu při řešení nejrůznějších obtíží – naši pracovníci poskytnou radu nebo doprovod při hledání východiska z obtížné vztahové, rodinné nebo studijní situace,” přibližuje poslání těchto klubů pracovnice v sociálních službách Jana Kašparová. A dodává, že službu jen ve Varkbaru v loňském ruce využilo 160 mladých lidí. Stejným zařízením ZASTÁVkou v Telči prošlo v loňském roce 130 dětí a mládeže.

Právě odborná intervence těchto pracovníků snižuje rizika, která mladým dospívání často přináší. “Jsme rádi, když nízkoprahové kluby přijdou navštívit rodiče dětí v rizikovém věku nebo dokonce i učitelé, kteří děti a mladé dospělé mohou na tyto služby nasměrovat,” uvádí Martina Zikmundová z České asociace streetwork s tím, že během tohoto týdne chtějí oslovit skrze své návštěvníky i další děti a mladé, kteří zatím do klubů nedocházejí. “Nemusí vždy jít o nějaký závažný problém, teenageři mají vůči dospělým přirozenou nedůvěru, v klubech často najdou v pracovnících parťáky,” dodává.

Nízkoprahových klubů je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 249. Veškeré služby jsou klientům poskytovány zdarma.

Bližší informace k programu klubu Vrakbar v rámci Týdne nízkoprahových klubů najdete na www.nzdm.vrakbar.cz nebo na facebookové stránce @NZDM Vrakbar Jihlava. ZASTÁVka Telč zveřejní svůj program na webu bit.ly/…elc.

NZDM VRAKBAR JIHLAVA a ZASTÁVka Telč - pomáhají mladým lidem orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytuje bezpečný prostor k řešení jejich obtíží a seberealizaci. Vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nesnází, životních situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

Česká asociace streetwork sdružuje nízkoprahové sociální služby, mezi nimi nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy pro děti a mládež. Tyto služby poskytují bezplatně poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let. Více na www.streetwork.cz.
Radka BĚHALOVÁ
Sdílet článek na Facebooku

Dnes je pátek 25. září
(12. září kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa
† Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 25. 9.:
Pátek po neděli šestnácté po Svatém Duchu
‡ Svátek dle pravoslavného kalendaria na 12. 9. (25. 9.):
14. říjen 2018Glosa
(Leo Švančara)
Poslední exemplář našeho vyhynulého druhu...
Za našich starých krásných hektických časů, v nichž jsme začínali po revoluci nadšeně budovat novou českou mediální scénu, byly pohonnými hmotami ve všech redakcích jednak hustá mlha cigaretového, dýmkového a doutníkového kouře - a jednak všudypřítomná vůně normálního kafe s lógrem. Žádné kávovary: Všude jen rozžhavené vařiče, na nichž jsem současně pálil zrnka kadidla...
Pokračování . . .


  Nejnovější:


Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

(na leosvancara.cz)

Z Jihlavy a okolí:

Jihlava - kultura, zábava:

Jihlava - ostatní:

Jihlava, zajímavosti: