Denní zpravodajství:

Nejstarší regionální deník (zal. 1996):
18.1.: Na Vysočině namrzají smíšené srážky, řidiči i chodci by měli být opatrní

17.1.: Výstava fotografií Moravské Toskánsko v muzejní kavárně v Jihlavě

17.1.: Výrobce celoskleněných obkladů či zábradlí VV SKLO v Křižanově změnil majitele

17.1.: Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách

17.1.: Soutěž v pochoutkách z brambor v Novém Městě na Moravě

17.1.: Příběh pražské Invalidovny v Telči

17.1.: Policie pátrá po sedmnáctileté dívce z Ostravy, umístěna je v zařízení pro mládež v Janštejně na Jihlavsku

17.1.: Nový sborník Havlíčkobrodska například o lehké atletice v Golčově Jeníkově či o smírčích kamenech

17.1.: Muž, který volal, že je na nádraží ve Žďáře bomba, byl opilý

17.1.: Muž z Jihlavy je podezřelý ze spáchání čtyř trestných činů

17.1.: Meteorologové varují před ledovkou při mrznoucím dešti na Pelhřimovsku a Pacovsku

16.1.: Šest iglú a dvanáct lůžek v sezónní noclehárně pomáhá lidem bez domova v Jihlavě

16.1.: Vedení Jihlavy odmítá mimořádné zastupitelstvo

16.1.: Ve Žďáře nad Sázavou přibudou další parkovací místa

16.1.: Při nehodě v Pelhřimově skončilo osobní auto na boku, nikdo nebyl zraněn

Publicistika:

H umoresky Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence (nejen) z jihlavského Bedřichova, Dřevěných Mlýnů a okolí:
O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

Netopýr v trolejbusu…

Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

Dvojitá pomsta pana domácího

Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

Vzpomínka na Bosého Laca

Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…

Zloděj od svatého Jana…

Jak hrozná kletba pana Kreuzera zabila dvanáct lidí

Jak si paní Marie v helenínské kapli vymodlila hodinku šťastné smrti

Kdo chce kam – aneb jak se tajemníkovi KSČ zázračně vyplnilo jeho přání…

Tramvaje z Jihlavy do Dřevěných mlýnů…

Iglau.cz: Publicistika, historie, zajímavosti

Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

Unikátní script na Leosvancara.cz vám odtud z Regionalistu online spočítá vaše konstelace, vyhledá k nim statisticky nejčastější MOŽNÉ zdravotní potíže a současně vám vybere vaše osobní homeopatika!

Zde zadejte své datum narození:

Končí Rok Gallasů a Clam-Gallasů, dynastie se zapsala i do dějin Přibyslavi
Sdílet článek
Rok Gallasů a Clam-Gallasů, který byl zahájen v březnu v Nosticově paláci na Maltézském náměstí v Praze, vyvrcholí v Oblastní galerii Liberec výstavou Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách. Výstava má vernisáž 12. prosince 2019 a bude zpřístupněna do 1. března 2020. Uzavře se tak projekt Po stopách šlechtických rodů, realizovaný Národním památkovým ústavem od roku 2011. Rod Gallasů a Clam-Gallasů je dnes spojován především se severními Čechami, avšak jeho působnost lze vztáhnout téměř na celou tehdejší monarchii, od Prahy až po Vídeň, včetně měst Polná a Přibyslav a obce Pohled.
image-1
Do rodu se přivdala majitelka přibyslavského zámku

Za jednoho z nejvýznamnějších představitelů rodu - generála Eduarda Clam-Gallase (1805-1891) - se v roce 1850 provdala Clotilda z Dietrichsteina (1828–1899). Do manželství věnem přinesla statky Žďár nad Sázavou, Přibyslav, Polná, Krucemburk, vídeňský dietrichsteinský palác na Währingerstrasse, hrad Dietrichstein.

Její manžel za zásluhy o monarchii v roce 1862 získal Řád Zlatého rouna. Ke zlomu v jeho vojenské kariéře došlo v roce 1866, kdy jej v několika bitvách porazili Prusové. Veřejnost tyto porážky nestrávila, byl označován za neschopného, skládaly se o něm kramářské písně, vycházely neuctivé novinové články a v pražském paláci mu dokonce vytloukli okna.

Proto se rozhodl odejít do vojenské penze. S manželkou Clotildou se přestěhoval na zámek Frýdlant.

Přibyslavský zámek, založený Zachariášem z Hradce v roce 1560, Clotilda Clam-Gallasová převzala v roce 1862 od Josefa z Dietrichsteina.

Zámek (původně klášter) v Pohledu koupila o dva roky později - 24. prosince 1864 - od Evžena Sylva-Tarouccyho.

Oba zámky se staly dědictvím dcer Clotildy Festetics-Tolna a Eduardiny Khevenhüller-Metsch. Po smrti Eduardiny přibyslavský i pohledský zámek zůstaly v rukou Clotildy.

O zámek v Přibyslavi přišla pět let po vzniku Československé republiky, v roce 1923 v důsledků Masarykovy pozemkové reformy. Zámek v Pohledu byl konfiskován v roce 1945 dekretem prezidenta Beneše.

Zemřela ve Vídni v roce 1947 ve věku 88 let jako poslední ze sourozenců. Manžela přežila o 28 roků.

Smrtí bratra Clotildy rod vymřel po meči

Bratrem Clotildy Festetics-Tolna byl Franz Clam-Gallas (narozen 1854). Zemřel v roce 1930 jako poslední muž svého rodu. Při jeho pohřbu byl proto rodový erb v souladu se šlechtickými tradicemi nesen obráceně, tzv. vzhůru nohama.

Z jeho manželství s Marií Hoyos-Sprinzenstein (1858–1938) se narodilo sedm dcer a žádný syn, takže rod dále pokračoval jen v ženské linii.

S kým byl rod propojen?

Příslušníci rodu byli příbuzensky provázaní i s dalšími významnými rodinami habsburské monarchie, jako byli Schwarzenbergové, Dietrichsteinové, Colonna-Felsové, Kinští, Liechtensteinové, Auerspergové, Sporckové, Clary-Aldringenové, Mitrovští, Colloredo-Mansfeldové a další.

Clam-Gallasové se zúčastňovali korunovací, císařských zahraničních cest, diplomatických misí, bojovali ve válkách. Výrazně se angažovali také v umění a charitě. Jejich jméno je spjato s takovými velikány hudby, jako byl Wolfgang Amadeus Mozart či Ludwig van Beethoven, nebo malíři Josef Führich, Josef Bergler či sochař Heinrich Karl Scholz.

Clam-Gallasové stáli u zrodu Společnosti vlasteneckých přátel umění, Vlasteneckého muzea v Čechách, pražské konzervatoře a mnohých jiných institucí podobného věhlasu.

V makovici věže bylo uschováno parte

Když byla v letošním lednu z vrcholu přibyslavské městské věže kvůli zlomenému kříži snesena i makovice, v zaletované kovové schránce bylo nalezeno parte oznamující skon Clotildy Clam-Gallasové.

Originální dokument dokládá rodovou příslušnot předposlední majitelky přibyslavského a polenského panství.

Úmrtní oznámení datované v Pohledu 1. listopadu 1899 a vytištěné v tiskárně Ferdinanda Menšíka, ml. v Německém Brodě se šlechtickou noblesou, jaká se dnes nevidí, procítěně sdělovalo:

“František hrabě Clam Gallas, c. a k. komoří, c. a k. nadporučík m. s., člen panské sněmovny, rytíř řádu Leopoldova, atd. podává svým vlastním jménem a jménem svých sester: Eduardiny, kněžny Khuvenhüller a Clotildy, hraběnky Festetits, pak své choti hraběnky Clam Gallas, rozené hraběnky Hoyos, dále svých švakrů: Karla knížete Khuvenhüller a Kálmana hraběte Festetits, konečně svých dětí: Christiany, Eleonory, Eduardiny, Gabriely, Marie a Clotildy truchlivou zprávu o tom, že se Všemohoucímu zalíbilo na věčnost povolati jeho vroucně milovanou matku, pokud se týče tchýni a babičku, její Excelenci vysokorodou paní Clotildu hraběnku Clam Gallas, rozenou hraběnku Dietrichstein, paní řádu Alžbětina I. třídy a řádu hvězdového kříže, palácovou dámu Jejího Veličenstva zvěčnělé Císařovny Alžběty, čestnou dámu souv. (= suverénního) řádu Maltézského, protektorku mnohých dobročinných ústavů, majitelku panství Polná, Vojnoměstec, Pohled v Čechách a Žďár na Moravě, která byvši svátostmi umírajících zaopatřena, v úterý dne 31. října 1899 o 7. hodině večer v 72. roku věku svého v Pánu zesnula.

Tělesná schránka drahé zesnulé bude v sobotu dne 4. t. m. o 2. hodině odpoledne ve farním chrámu Páně v Pohledu slavnostně vykropena, pak na nádraží v Pohledu přenesena, odtud do Haindorfu u Friedlandu v Čechách (dnes Hejnice) převezena a tam v pondělí dne 6. t. m. po slavnostním requiem, které se v tamním klášterním chrámu o 10 1/2 hodině dopoledne odbývati bude, do rodinné hrobky uložena.

Zádušní mše svaté budou se téhož dne a v tutéž hodinu ve farním chrámu v Pohledu, ve všech patronátních chrámech a v chrámu Páně Zvěstování Panny Marie (P. P. Servitů) ve Vídni čísti.”

Přibyslavský zámek, založený Zachariášem z Hradce v roce 1560, Clotilda Clam-Gallasová, rozená Dietrichstein, převzala v roce 1862 od Josefa z Dietrichsteina; dcera Clotilda Festeticz de Tolna, rozená Clam-Galasová, o zděděný zámek přišla v roce 1923

Zámek v Pohledu rod Clam-Gallasů vlastnil od roku 1864 do konfiskace v roce 1945, zde 31. října 1899 zemřela Clotilda Clam-Gallasová, pohřbena je v Hejnicích v okrese Liberec

Foto: Poslední majitelka přibyslavského a pohledského zámku - Clotilda Festeticz de Tolna, rozená Clam-Gallasová (1859-1947), pohřbena je ve Vídni
Ivo HAVLÍK
Sdílet článek na Facebooku

Dnes je sobota 18. leden
(5. leden kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa
† Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 18. 1.:
Sobota po neděli první po Zjevení Páně Sv. Prisky, panny a mučednice
‡ Svátek dle pravoslavného kalendaria na 5. 1. (18. 1.):
Svt. mč. Theopemt, ep. nikomedský a mč. Theona, žrec; pror. Micheáš; ct. Taťána; postní den; 1.Kor 9,19-10,4; Luk 3,1-18
14. říjen 2018Glosa
(Leo Švančara)
Poslední exemplář našeho vyhynulého druhu...
Za našich starých krásných hektických časů, v nichž jsme začínali po revoluci nadšeně budovat novou českou mediální scénu, byly pohonnými hmotami ve všech redakcích jednak hustá mlha cigaretového, dýmkového a doutníkového kouře - a jednak všudypřítomná vůně normálního kafe s lógrem. Žádné kávovary: Všude jen rozžhavené vařiče, na nichž jsem současně pálil zrnka kadidla...
Pokračování . . .


  Nejnovější:


Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

(na leosvancara.cz)

Z Jihlavy a okolí:

Jihlava - kultura, zábava:

Jihlava - ostatní:

Jihlava, zajímavosti: