Denní zpravodajství:

Nejstarší regionální deník (zal. 1996):
2.3.: Čtyři mladíci napadli v Třebíči muže, kterého zranili a pokusili se jej okrást; skončili v policejní cele

2.3.: „Žena mezi vdechnutím a vydechnutím“ na březích Dunaje; České centrum Bratislava přináší do venkovních prostor další fotografickou výstavu

2.3.: Z policejního deníku: krádež horského kola; krádež kabelky, řidiči pod vlivem alkoholu a drog

2.3.: Silničáři spotřebovali na Vysočině v zimě 3559 tun soli, loni jen 1341 tun

2.3.: Sběratel za etiketu z přibyslavské pálenice zaplatil 814 korun

2.3.: Milovníci koupání se mohou těšit na odbahněný a opravený Milovský rybník u Sněžného

2.3.: Hasiči zkoušeli projet ulicemi Třebíče; zavazující auto třeba rozhoupou a odstrkají z cesty

1.3.: Činnost určených škol se rozšiřuje i na mateřské školy

1.3.: Z policejního deníku: opilý muž bil dalšího pěstí do hlavy; muž dluží na alimentech 90 tisíc; vážná nehoda na Žďársku

1.3.: V jihlavské nemocnici opravují srdce kuchyně

1.3.: V Jihlavě začne oprava křižovatky mezi silnicí I/38 a dálnicí D1

1.3.: V Jihlavě při procházkách opatrně - stačí krok vedle a jste jiné v obci i v jiném okrese

1.3.: Táborští medvědi zimní spánek neznají, jsou aktivní po celý rok

1.3.: Provoz z části silnice I/38 v ulici Jihlavská v Havlíčkově Brodě bude zčásti převeden na provizorní silnici

1.3.: Policisté na Vysočině hlídají hranice okresů a krajů, pro lidi mají k dispozici i formuláře

Publicistika:

H umoresky Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence (nejen) z jihlavského Bedřichova, Dřevěných Mlýnů a okolí:
Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

Netopýr v trolejbusu…

Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

Iglau.cz: Publicistika, historie, zajímavosti

Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

Unikátní script na Leosvancara.cz vám odtud z Regionalistu online spočítá vaše konstelace, vyhledá k nim statisticky nejčastější MOŽNÉ zdravotní potíže a současně vám vybere vaše osobní homeopatika!

Zde zadejte své datum narození:

Přírodovědci v Ptačím parku Kosteliska nalezli brouka, kterého už považovali v ČR za vyhynulého
Sdílet článek
Vzácného brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus) objevili entomologové při loňském průzkumu v nově vznikajícím Ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku. Brouk byl v České republice pozorován po více než třiceti letech a odborníci ho tu už považovali za vyhynulého. Kromě toho přírodovědci v ptačím parku České společnosti ornitologické (ČSO) zaznamenali i další vzácné druhy bezobratlých a celkem 162 druhů ptáků včetně kriticky ohrožených.
image-1
Jihomoravská pobočka ČSO spravuje mokřadní území v nivě říčky Kyjovky od loňského roku. Vytváří tu Ptačí park Kosteliska se stezkami a v budoucnu i pozorovatelnami pro veřejnost. „Už teď se potvrzuje, že tato lokalita byla pro vytvoření rezervace dobrá volba. Při loňském průzkumu jsme na Kosteliskách pozorovali 162 ptačích druhů. U více než poloviny z nich víme, že tu buď hnízdili anebo se o to pokoušeli,“ vysvětluje Gašpar Čamlík z Jihomoravské pobočky ČSO.

K vzácným druhům, které v roce 2020 v Ptačím parku Kosteliska hnízdily, patří např. bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní či čejka chocholatá. Tři mláďata tu vyvedl i kriticky ohrožený vodouš rudonohý.

Tůně, mokřady a rozlivy slouží ptákům také jako významné loviště. „V létě sem za potravou zalétaly dvě stovky rorýsů obecných, pozorovali jsme tu také 120 vlh pestrých, 250 břehulí říčních a 1500 vlaštovek obecných, které tu i nocovaly v rákosí,“ sděluje Čamlík.

Odborníci předpokládají, že díky správné péči se počet druhů ještě navýší. „Ještě předloni bylo území neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. Loni jsme kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí začali vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. Ochranou přirozených mokřadů, vytvářením nových tůní a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území postupně mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy“ říká Čamlík.

Entomologové na Kosteliskách našli „vyhynulého“ brouka
Kromě ptáků se na Kosteliskách daří také mnoha druhům hmyzu. Entomologové z Východomoravské pobočky České společnosti entomologické tu nalezli 99 ohrožených druhů, které jsou zařazeny do Červeného seznamu bezobratlých. Z toho jsou dva kriticky ohrožené a dokonce jeden druh brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus) byl považován za regionálně vyhynulého v rámci ČR. Jedná se tak o velmi bohatou a významnou lokalitu hmyzu. „Takovou pestrou škálu biotopů na tak malém prostoru lze v dnešní době nalézt jen velmi vzácně,“ sdělil Ondřej Konvička z Východomoravské pobočky České společnosti entomologické.

Ptačí park Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Jedná se o velmi dynamické prostředí, v minulosti tu byl několikrát rybník, mokřad, nivní louka a pole, některá vyvýšená místa jsou suchá a písčitá se zbytky pískomilné vegetace. Území spravuje Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické. Díky podpoře veřejnosti se loni podařilo vykoupit 2,7 ha pozemků a dalších více než 5 ha je velmi nadějně rozjednáno. Nákupy na Kosteliskách jsou kromě darů spolufinancovány z projektu Interreg V-A SK-CZ Zelené horizonty. Další pozemky jsou ve správě od Biologického centra Akademie věd a města Dubňany.

Více o ptačím parku na https://www.birdlife.cz/kost…

Ornitologický průzkum v Ptačím parku Kosteliska v roce 2020
Během ornitologického monitoringu v roce 2020 bylo v ptačím parku zjištěno 162 druhů ptáků. U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů.

Některá zajímavá ornitologická pozorování v Ptačím parku Kosteliska v roce 2020:

kormorán malý – nocuje (9 ptáků v srpnu 2020, nejvyšší zjištěný letošní počet v ČR)
kolpík bílý – až tři ptáci zaletují od dubna do srpna za potravou na rozlivy
volavka červená – dva ptáci na rozlivech
rybák bělokřídlý – protahující velké hejno – 31 ptáků (letos nejvyšší pozorovaný počet v ČR)
rybák černozobý – protahující dva ptáci (jediné letošní pozorování v ČR)
pisila čáponohá – 2 páry v hnízdní době
bekasina otavní – na podzim hejno přes 30 bekasin v polních rozlivech
bekasina větší – dva ptáci se zdržovali v ptačím parku na konci dubna
slučka malá – zimování a tah
dudek chocholatý – 1 pár v hnízdním období
linduška horská – významné zimoviště (lindušky horské zimují na celé soustavě rybníků v povodí Kyjovky, zaletují však nocovat do ptačího parku)
slavík modráček – 3 hnízdní teritoria
drozd kvíčala – v listopadu zalétá nocovat až 1 tisíc kvíčal
hýl rudý – zpívající mladý samec v období 27. 5. 2020 – 25. 6. 2020

Entomologický průzkum v Ptačím parku Kosteliska v roce 2020
Entomologové z Východomoravské pobočky České společnosti entomologické nalezli celkem 99 ohrožených druhů hmyzu. Z toho 48 nalezených druhů je zařazeno do kategorie téměř ohrožený, 31 do kategorie zranitelný, 17 do kategorie ohrožený, 2 do kategorie kriticky ohrožený a 1 do kategorie regionálně vyhynulý v rámci Červeného seznamu bezobratlých. Z několika zjištěných stovek druhů hmyzu jich je 10 chráněno zákonem.

Dva příklady nalezených druhů:

dřepčík (Longitarsus substriatus) – nebyl v ČR nalezen po dobu více než 30 let a dosud byl považován v ČR za vyhynulého. Žije na vlhkomilných hluchavkovitých rostlinách.
rýhonosec (Lixus neglectus) – vzácný druh písčin, zařazený v Červeném seznamu bezobratlých do kategorie ohroženi. Jedná se o endemit střední Evropy, který žije pouze v ČR, na Slovensku a v Rakousku v širší oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Donedávna byl v ČR považován za vyhynulého.

Další vzácné druhy v Ptačím parku Kosteliska
Odborné průzkumy zaznamenaly i další vzácné živočichy jako např. pijavku lékařskou, pavouka snovačku moravskou, plže vrkoče bažinného nebo korýše listonoha letního.

Foto: Filip Trnka:
Rýhonosec (Lixus neglectus) je vzácný druh písčin, který žije pouze v ČR, na Slovensku a v Rakousku. Donedávna byl v ČR považován za vyhynulého.
Věra SYCHROVÁ
Sdílet článek na Facebooku

Dnes je středa 3. březen
(18. únor kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa
† Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 3. 3.:
Středa po druhé neděli postní Sv. Kunhuty, císařovny a panny
‡ Svátek dle pravoslavného kalendaria na 18. 2. (3. 3.):
14. říjen 2018Glosa
(Leo Švančara)
Poslední exemplář našeho vyhynulého druhu...
Za našich starých krásných hektických časů, v nichž jsme začínali po revoluci nadšeně budovat novou českou mediální scénu, byly pohonnými hmotami ve všech redakcích jednak hustá mlha cigaretového, dýmkového a doutníkového kouře - a jednak všudypřítomná vůně normálního kafe s lógrem. Žádné kávovary: Všude jen rozžhavené vařiče, na nichž jsem současně pálil zrnka kadidla...
Pokračování . . .


  Nejnovější:


Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

(na leosvancara.cz)

Z Jihlavy a okolí:

Jihlava - kultura, zábava:

Jihlava - ostatní:

Jihlava, zajímavosti: