Denní zpravodajství:

Nejstarší regionální deník (zal. 1996):

Publicistika:

H umoresky Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence (nejen) z jihlavského Bedřichova, Dřevěných Mlýnů a okolí:
O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

Netopýr v trolejbusu…

Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

Dvojitá pomsta pana domácího

Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

Vzpomínka na Bosého Laca

Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…

Zloděj od svatého Jana…

Jak hrozná kletba pana Kreuzera zabila dvanáct lidí

Jak si paní Marie v helenínské kapli vymodlila hodinku šťastné smrti

Kdo chce kam – aneb jak se tajemníkovi KSČ zázračně vyplnilo jeho přání…

Tramvaje z Jihlavy do Dřevěných mlýnů…

Iglau.cz: Publicistika, historie, zajímavosti

Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

Unikátní script na Leosvancara.cz vám odtud z Regionalistu online spočítá vaše konstelace, vyhledá k nim statisticky nejčastější MOŽNÉ zdravotní potíže a současně vám vybere vaše osobní homeopatika!

Zde zadejte své datum narození:

Odešel Karel Křesadlo, emeritní ředitel okresního archivu v Jihlavě
Sdílet článek
Historik, archivář a ředitel Státního okresního archivu v Jihlavě PhDr. Karel Křesadlo odešel na věčnost ve středu 29. července dopoledne. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 7. srpna v 11 hodin v obřadní síni krematoria v Jihlavě.
image-1
PhDr. Karel Křesadlo se narodil 18. prosince 1944 ve Slaném. Poté, co v roce 1969 dokončil studium archivnictví na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, nastoupil do jihlavského archivu, kterého se stal v roce 1978 ředitelem. Po těžké nemoci, která jej postihla v roce 1996, se již nemohl do archivu vrátit. Ve své profesi se stal uznávaným odborníkem a široká veřejnost jej vnímala jako nezdolného popularizátora regionálních dějin Jihlavska. Napsal velké množství studií a článků do odborných časopisů a sborníků, z nichž nejvýznamnější je monografie Kapitoly z historie Jihlavy, která vyšla v roce 1992. O čtyři roky později zpracoval spolu s historikem Muzea Vysočiny v Jihlavě PhDr. Zdeňkem Jarošem průvodce po Jihlavě Jihlava. Kulturně historický průvodce městem. Za rozsáhlou popularizační činnost mu Město Jihlava udělilo v roce 2002 Cenu Rady města.
Nezapomínal ani na své rodné město Slaný, k jehož starším dějinám uveřejnil několik studií a stal se spoluautorem publikace Kniha o Slaném, vydané k příležitosti 700. výročí povýšení Slaného na královské město. Třebaže musel svádět boj s těžkou nemocí, vrátil se k odborné činnosti a koncem 90. let 20. století a na začátku 21. století publikoval několik statí k historii Jihlavska a Slaného. Odchodem doktora Křesadla ztrácí nejen Jihlava významného archiváře a oceňovaného historika“.

Text vychází z článku PhDr. Vlastimila Svěráka, Šedesátiny PhDr. Karla Křesadla, uveřejněného v Jihlavském archivním občasníku I/2003-2004.
- red -
Sdílet článek na Facebooku

Dnes je pátek 25. září
(12. září kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa
† Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 25. 9.:
Pátek po neděli šestnácté po Svatém Duchu
‡ Svátek dle pravoslavného kalendaria na 12. 9. (25. 9.):
14. říjen 2018Glosa
(Leo Švančara)
Poslední exemplář našeho vyhynulého druhu...
Za našich starých krásných hektických časů, v nichž jsme začínali po revoluci nadšeně budovat novou českou mediální scénu, byly pohonnými hmotami ve všech redakcích jednak hustá mlha cigaretového, dýmkového a doutníkového kouře - a jednak všudypřítomná vůně normálního kafe s lógrem. Žádné kávovary: Všude jen rozžhavené vařiče, na nichž jsem současně pálil zrnka kadidla...
Pokračování . . .


  Nejnovější:


Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

(na leosvancara.cz)

Z Jihlavy a okolí:

Jihlava - kultura, zábava:

Jihlava - ostatní:

Jihlava, zajímavosti: