Denní zpravodajství:

Nejstarší regionální deník (zal. 1996):

Publicistika:

H umoresky Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence (nejen) z jihlavského Bedřichova, Dřevěných Mlýnů a okolí:
8) Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…

7) Zloděj od svatého Jana…

6) Jak hrozná kletba pana Kreuzera zabila dvanáct lidí

5) Jak si paní Marie v helenínské kapli vymodlila hodinku šťastné smrti

4) Kdo chce kam – aneb jak se tajemníkovi KSČ zázračně vyplnilo jeho přání…

Tramvaje z Jihlavy do Dřevěných mlýnů…

3) Atentát na Vladimíra Iljiče v Kollárově škole

2) Kalamita na lince A

1) Děda, jehož se Husák bál

Dřevěné mlýny, Bedřichov

Iglau.cz: Publicistika, historie, zajímavosti

Sháníte marně homeopatika? V našem eshopu XIV. svatých Pomocníků máme vše!

Epilog festivalu Mahler Jihlava; pokřtěn bude překladový výběr z rozsáhlé mahlerovské monografie Henry-Louis de La Grange
Sdílet článek
V pondělí 22. října v 19 hodin bude epilogem v hotelu Gustav Mahler zakončen letošní ročník festivalu Mahler Jihlava - Hudba tisíců. Na pořadu bude hudebně - literární pořad věnovaný Antonínu Dvořákovi. Skladatelovy Moravské dvojzpěvy přednesou sopranistka Michaela Rosza-Růžičková a altistka Hana Dobešová za klavírního doprovodu Ladislavy Vondráčkové. Z Dvořákovy korespondence bude předčítat herec Václav Jílek.
V rámci koncertu představí prof. Jiří Štilec knihu Henry-Louise de La Grange: Gustav Mahler. Jedná se o vůbec první výběr v českém překladu z rozsáhlé monografie známého mahlerovského badatele, který v letošním roce vydalo nakladatelství Argo. Křtu a prezentaci bude přítomna i překladatelka Danuše Navrátilová.

Francouzský muzikolog Henry-Louis de La Grange (1924–2017) dosáhl velkého úspěchu již v 70. letech minulého století, kdy publikoval první díl monografie o rakouském dirigentovi a skladateli, původem z Kališť u Humpolce, Gustavu Mahlerovi. Monografie vyšla nejdříve anglicky, posléze byla revidovaná i francouzsky. Další díly ve Francii vyšly na počátku 80. let a potvrdily mimořádný význam publikace pro mahlerovská studia. Poslední čtvrtý díl pak autor vydal v angličtině v roce 2008. Mahlerem a jeho dílem se de La Grange zabýval systematicky po celý život a významnou měrou přispěl k rozšíření obecného povědomí o tomto skladateli v západní Evropě. Organizoval a vedl několik mahlerovských festivalů, výstav či sympozií a díky přátelství se skladatelovým žákem, dirigentem Bruno Walterem, vdovou po Mahlerovi Almou a s jejich dcerou Annou shromáždil nesmírné množství poznatků a dosud neznámých materiálů. De La Grange na své monografii pracoval prakticky do konce života a nová vydání vždy revidoval a aktualizoval. Získal za ni celou řadu cen, např. Grand Prix de Litterature musicale v roce 1984 či Prize of the Royal Philharmonic Society v Londýně v roce 1995.

Předprodej: TIC, Masarykovo náměstí 2, tel. 565 591 847; vstupné 180 Kč, snížené 90 Kč. Na místě 30 minut před koncertem.

Knihu bude možné zakoupit za zvýhodněnou cenu během koncertu.
Aneta HRDLIČKOVÁ
Sdílet článek na Facebooku

Dnes je pondělí 19. listopad
(6. listopad kalendáře iuliánského)
• 2018 rok křesťanského letopočtu
• 7507 let od stvoření světa
† Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 19. 11.:
Pondělí po neděli šesté přebývající po Zjevení Páně Sv. Alžběty, vdovy
‡ Svátek dle pravoslavného kalendaria na 6. 11. (19. 11.):
Svt. Pavel Vyznavač, patr. konstantinop.; ct. Barlaam Chutynský; mč. Viktor
14. říjen 2018Glosa
(Leo Švančara)
Poslední exemplář našeho vyhynulého druhu...
Za našich starých krásných hektických časů, v nichž jsme začínali po revoluci nadšeně budovat novou českou mediální scénu, byly pohonnými hmotami ve všech redakcích jednak hustá mlha cigaretového, dýmkového a doutníkového kouře - a jednak všudypřítomná vůně normálního kafe s lógrem. Žádné kávovary: Všude jen rozžhavené vařiče, na nichž jsem současně pálil zrnka kadidla...
Pokračování . . .


  Nejnovější:


Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

(na leosvancara.cz)

Z Jihlavy a okolí:

Jihlava - kultura, zábava:

Jihlava - ostatní:

Jihlava, zajímavosti: