Homeopatický eshop:

  Nehody, krimi:

Jihlava - nehody, krimi, policie, hasiči... Jihlava - doprava

  Dopravní informace:

  Další zprávy z Jihlavy:

Jihlava - náměstí...

  Kultura v Jihlavě:

Jihlava - kultura...

  Jihlava - Revue:

Jihlava - denní zpravodajství:

R E K L A M A :


Sdílet tento článek
O chrámu Božského Srdce páně v Malém Beranově
Před lety měl jsem skryté a vytoužené přání : moci projektovat kostel. Léta jsem se na to připravoval pečlivými studiemi a hlavně prohloubením svého duchovního života, k čemuž se mi ve Třetím řádu sv. Františka dostalo mnohé příležitosti a dobrého vedení. Učinil jsem slib, že svůj prvý projekt kostela vypracuji za každou cenu úplně zdarma. Nebylo to lehké ! Právě tato stavba - nehledě k její vzdálenosti - byla spojena s tolika obtížemi, vyžadovala nesčetně obětí osobních i finančních, ale přinesla mi mnoho požehnání.
Malý Beranov! Když jsem se poprvé seznámil na svátek Božího Těla r. 1937 s beranovskými, cítil jsem hned, že jsem si tuto naši českou a katolickou obec na prvý pohled zamiloval, viděl jsem, že jsem mezi svými a od prvého okamžiku jsem patřil celý jim a oni se zdáli býti mými.
Stál jsem před úlohou, jak pro ně vybudovat Boží chrám, aby jim byl tím nejlepším a nejschůdnějším mostem na jejich cestě k Pánu Bohu, aby je k němu co nejvíce povznášel. Po pečlivém prostudování celého okolí a rozřešení vnější architektury co nejjednodušší, avšak včleňující se do této malé a roztroušené osady, vrátil jsem se k interiéru a od té doby měl jsem jej hlavně stále před očima a snažil se docíliti prostředky co nejlevnějšími účinu nejvyššího. Pečlivě jsem eliminoval vše, co by mohlo rušiti při nesčetných úvahách s ohledy náboženskými, liturgickými a psychologickými piloval jsem celé dílo pilníky stále jemnějšími, abych přivedl celý prostor chrámový v jeho řešení architektonickém, barevném i ve volbě použitých materiálů v jedinou a spontánní harmonickou oslavu a chválu Tvůrce.
Veliké kruhové kované a barevně zasklené okno nad hlavním vchodem jasně říká: " Pakliže na vlnách dnešního nejistého života se upevníš v těchto třech (t. j. víře, naději a lásce), pak na tebe bude zářit Boží slunko, Boží milost. " Stále více a více jest patrna lidská bezmocnost a malost, ale tím také větší a větší moc Pána našeho. Vidím jedinou možnost naší záchrany a spásy v Eucharistii a v prosbách k Jeho mastickému Tělu, aby ochránilo své. Proto řešil jsem prostor chrámový jednolodní a tak přehledný, aby jednak bylo ode všech vchodů ihned vidět přímo na svatostánek, a pak aby prostor tento umožnil svou přehledností spontánní společné adorace.
Presbytář od lodi jest oddělen - povýšen nad ni - nejen svou větší výškou a zlaceným stropem, nýbrž i žlutě zbarvenými katedrálními skly v oknech (ve dne) , při večerním osvětlení pak zlato - žlutými filtry na osvětlujících reflektorech.
Podlaha kůru jest v přízemí podepřena dvěma sloupy, jež jakoby vyrůstaly ze svěcené vody kolem nich řešených kropenek a k nebesům povznášely a s andělskými zpěvy spojovaly náš zpěv. Ozdobný kovaný pás zábradlí na kůru znázorňuje pevnou spojitost a závaznost obou zákonů, Starého i Nového, vzájemně se prostupujícím kruhem ( Bůh - Všehomír ) a křížem ( Kristus ).
Nad vítězným obloukem po jeho obou stranách se vznášejí dva andělé
( návrh prof. Josefa Lieslera ) nesoucí stuhu s nápisem : " Pojďte, klaňme se Jemu ". Andělé volají nás, abychom my společně s nimi uctívali Boha.
Kovová mříž komunia, řešená ve formě plamenů, má znázorňovati naši horoucí lásku ke svátostnému Spasiteli, a přední zlacené plochy této mříže pak čistotu naší lásky k jeho Božskému Srdci.
Po levé straně chrámové lodi jest vytvořena menší zapuštěná kaple s oltářem P. Marie, a po pravé straně vítězného oblouku ve výšce nika pro sochu sv. Josefa.
Nad hlavním oltářem, jehož mírně a decentně zlacené kanelury jakoby nás - jejich vodorovné části - sbíraly a řídily naši mysl - jejich svislé části - k Ježíši Kristu, k Jeho božskému Srdci. Sochu Božského Srdce Páně, božského Rozsévače lásky, jenž svou levou rukou ukazuje na své Nejsvětější Srdce a pravou rukou a celým svým náklonem je nám rozdává, rozsévá to nejdražší a nejcennější co má, - vytvořil mladý umělec, rodák ze Zhoře u Jihlavy, akad. sochař Josef Vítek. Nelze bez pohnutí stanouti před touto sochou, nelze necítit mocný nápor lásky Srdce Kristova. Socha řezána jest z lipového dřeva.
Socha Kristova, oltář Panny Marie, po instalaci dosud také chybějící sochy sv. Josefa, budou nám představovat celou Božskou rodinu.
Vyřešení přístupu na kazatelnu nepostrádá symbolického významu. Vystupuje se přímo od evangelijní strany oltáře a nelze jinak, než projíti těsně kolem svatostánku a v místech nejposvátnějších prositi za dar Ducha Svatého. Kazatelna má silně přečnívající baldachýnovou desku, parabolicky vydutou, aby hlas kazatele byl jí zachycen a veden přímo k lidu.
Oba oltáře i kazatelnu dle plánů zhotovila kutnohorská řezbářská firma Bohumil Bek.
Kasetový strop kombinovaného modřínu a smrku zdá se býti jakoby nadzdvižen 43 žárovkami, umístěnými ve středech kaset, jež jako hvězdy nebeské sesílají dolů své klidné, mírné a vyrovnané světlo. Málokdo postřehne, že šedá barva postranních stěn lodi jest u stropu skoro úplně bílá, u podlahy pak tmavě šedá, neboť na výšku osmi metrů se tento přechod takřka ani nepozná, avšak i toto vytónování značně přispívá k dojmu, že loď jest vyšší, než vskutku jest. Oba tyto optické účiny ( stropní žárovky a do ztracena přecházející vytónování stěn ) zabraňují věřit, že chrámová loď je tak vysoká, jako široká, t. j. osm metrů.
Není mi možno v rámci této kratičké stati zmínit se o všech detailech a podrobnostech, které s tak pečlivou a velkou láskou byly tvořeny k jedinému cíli: Nerušeně a s největší vroucností odevzdat své srdce Srdci Ježíšovu.
Ještě mnoho schází: socha Panny Marie, sv. Josefa, sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého, obrazy našich svatých zemských patronů, jež jsou proponovány přímo malované na zdech mezi jednotlivými okny, schází Křížová cesta, ozdobné zlacené kování na svatostánek, lavice, zpovědnice, klekátka, zvony, varhany, bohoslužebná roucha a oltářní plátna. Není dosud provedeno oplocení kostela a dokončena úprava jeho okolí.
A což fara?
Mnoho a mnoho ještě třeba vykonat. Nicméně hodně již jest za námi. Největší práce vykonána: Malý Beranov má živý dům Boží. A má jej proto, že si jej plně zasloužil, poněvadž se přičinil. Nikdy bychom neměli zapomínat tak vážných a tolik poučných slov: "Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže!"
Ing. arch. Jar. Čermák
- pokračování ve středu 7. května -
Ladislav VILÍMEK


poslední názory v diskusi k tomuto článku:
9.5. 2012 (06:56) QAfELOjusCgkfAzvt : ps můžete ušetřit penedze dostat je na ebay arent tak hezke1, ale oni dělajed to same9, můžete zedskat 100 olavutio test za cca 30 dolarů. to je to, co im using me1m nějake9 slabe9 linie a im doufat velmi tmave9 če1ry přes vedkend!VA:F [1.9.13_1145]please wait...VA:F [1.9.13_1145](from 0 votes)
25.6. 2011 (23:19) JdiUbLGl : The forum is a bigrehtr place thanks to your posts. Thanks!
31.8. 2010 (15:38) dRscMgvCVpjEIB : kfAEpM vnljguwkdjvn, [url=http://tyrktkgzqelq.com/]tyrktkgzqelq[/url], [link=http://schudczgiarw.com/]schudczgiarw[/link], http://isbsqfamtyiw.com/

  Další denní zpravodajství na Iglau.cz:

 • 25.9.2014 (15:02)
  Babí léto v ZOO
 • 24.9.2014 (17:43)
  Jihlavská polytechnika opět v obležení studentů
 • 9.9.2014 (15:28)
  Muzeum na dlažbě
 • 3.9.2014 (13:51)
  Výstava s titulem Světlonoši v jihlavské galerii
 • 3.9.2014 (13:42)
  Krytý bazén E. Rošického v Jihlavě bude otevřen od pondělí 8. září
 • 29.8.2014 (09:23)
  Výstava Hrady česko-rakouského pomezí v jihlavské galerii
 • 29.8.2014 (09:17)
  Rekordní víkend na záchytce v Jihlavě
 • 27.8.2014 (22:29)
  Mezinárodní noc pro netopýry v Zoo Jihlava
 • 27.8.2014 (22:27)
  Střípky Afriky v jihlavské zoo
 • 30.9.2013 (14:33)
  Den zvířat ve znamení pavouků
 • 30.9.2013 (14:32)
  Cesta do jihoamerických velehor v rámci říjnového klubového večera v jihlavské zoo
 • 23.9.2013 (20:55)
  Zemětřesení jako nástroj poznání planety Země a dalších kosmických těles
 • 23.9.2013 (20:53)
  Společenský život hmyzu
 • 23.9.2013 (20:50)
  Výstava krojovaných panenek v jihlavském museu končí v neděli
 • 23.9.2013 (20:42)
  Historický klarinet – Jedna z cest úcty k tradici
 • 11.9.2013 (13:30)
  Trh řemeslné výroby na Masarykově náměstí
 • 11.9.2013 (13:24)
  Výstava Kde Vysočina nabírá dech… v muzejní kavárně
 • 4.9.2013 (13:43)
  Výstava hub v jihlavském museu
 • 27.8.2013 (21:19)
  Prázdniny končí v zoo
 • 27.8.2013 (21:15)
  Rozloučení s prázdninami na Vodním ráji v sobotu
 • 20.8.2013 (15:58)
  Letní noc v zoo se vydařila
 • 14.8.2013 (22:03)
  Neobvyklá interaktivní výstava PodpoVRCHem
 • 14.8.2013 (09:09)
  Prázdniny v jihlavském dětském domově
 • 4.9.2011 (13:53)
  Neznámý pamětní kámen na Jihlavsku
 • 6.9.2009 (16:13)
  Barevný den u svatojánského kostelíka
 • 3.9.2009 (15:09)
  Kamiony se v pátek odpoledne vrátí na silnice
 • 3.9.2009 (13:11)
  Řidiči na Vysočině si mohou nechat zdarma prohlédnout automobily
 • 25.8.2009 (13:31)
  Dopravní podnik v Jihlavě obnovuje vozový park
 • 6.9.2007 (22:56)
  V Jihlavě probíhá dopravní průzkum
 • 3.8.2007 (00:07)
  Informace o dopravních omezeních e-mailem

 • Publicistika:

  Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
  Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.

  celý text článku...

  26. leden 2013Glosa
  (Leo Švančara)
  Dneškem jsme legalisovali nacikomunismus
  Před 14 dny bych považoval volbu Zemana za presidenta za poměrně neutrální, až snad tu lepší možnost... A v těch 14 dnech neuvěřitelné kampaně jsme dostali jakoby zázrakem z Nebes ještě jednu šanci - a nejspíše v naší generaci tu poslední.
  Pokračování . . .

  R E K L A M A :
  Nový fotografický web Tomáše Blažka
  6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
  Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

  • zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!  výdělek na internetu

  Astrologie, hermetika:
  NEJČASTĚJŠÍ VAŠE ODTÁZKY:
  (astrologie, EFT, aktivní formace
  vašeho podvědomí, hypnosa, horoskopy...)

  • Co je podmínkou, aby člověk uměl vykládat horoskopy ? »
  - 5 příspěvků,
  naposledy přidán 2.6.2011 (19:36)

  • Je postavení mých hvězd osudové a nevyhnutelné? »
  - 2 příspěvky,
  naposledy přidán 12.2.2009 (15:24)

  • Co je to EFT »
  - 2 příspěvky,
  naposledy přidán 12.2.2009 (15:24)


  Užitečné informace z Jihlavy:

  Úřady v Jihlavě:

  Jihlava - kultura, zábava:

  Jihlava - ostatní:

  Jihlava, zajímavosti: