Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Campanula zpívá na mahlerovském festivalu Foerstera a Ebena

Po nedávné účasti sboru na mezinárodním festivalu Musica sacra über die Grenzen na Slovensku Pěvecké sdružení Campanula Jihlava opět po dvou letech vystoupí na domácím festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava. Ve středu 28. května v 19:00 v kostele sv. Jakuba Většího přednese koncert, který akcentuje vztah Gustava Mahlera k české hudbě a je také Roku české hudby věnován. Ve spolupráci s varhaníkem Petrem Sobotkou koncert připravil sbormistr Pavel Jirák.
Ojedinělým dramaturgickým záměrem proto bude uvedení kantáty Stabat mater, op. 56 pro smíšený sbor a varhany Josefa Bohuslava Foerstera, kterého od dob pobytu v Hamburku pojilo s Mahlerem silné přátelské pouto a porozumění.
Dílo, které v Jihlavě ještě zřejmě nebylo uvedeno, tak symbolicky zazní v premiéře v sakrálním prostředí jihlavského chrámu, jehož hudební provoz mohl patřit k inspiračním zdrojům mladého Gustava Mahlera.
Není také bez zajímavosti, že v kostele sv. Jakuba Campanula v roce 2009 natočila filmovou sekvenci pro nový díl významného seriálu o hudbě „Keeping score“. Dokument o osobnosti Gustava Mahlera, jeho hudbě i inspiračních zdrojích, připravený pro velké výročí v roce 2011, realizoval tým odborníků a producentů mj. ve spolupráci se Společností Gustava Mahlera. Spiritus agens tohoto projektu - světově proslulý dirigent Michael Tilson Thomas, šéf San Francisco Symphony Orchestra, byl při natáčení osobně přítomen.

Dílo Petra Ebena Vesperae (Nešpory) z roku 1968 sbor přednese v první části večera. Koncertně liturgická skladba psaná na objednávku na katalánský text zaujme exponovaným varhanním partem a
sborovou složkou, která nese zhudebněním libozvučného jazyka stopu španělského koloritu a specifické projasněné melodiky. Campanula přednesla dílo v jihlavské premiéře v roce 2000 za přítomnosti autora.

Již 8. června však Campanula zve do gotické síně jihlavské radnice na další koncert, který je pod  titulem Nekamenujte proroky výhradně věnován české hudbě (Dvořák, Smetana, Martinů,, Janáček).

- pj -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)